XXIV. ročník udělování chráněného symbolu kvality SPRÁVNÁ HRAČKA 2017 PDF Tisk Email
Pátek, 20 Leden 2017 10:23

 Označení „Správná hračka – vybráno odborníky“ (založeno 1994) je společným projektem Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy. Cílem projektu je poskytnout rodičům i pedagogům vodítko při rozhodování o nákupu hraček, podpořit tvorbu a prodej správných hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populaci.

Přihlašovat lze hračky a herní předměty určené dětem předškolního věku.

Sama povinně certifikovaná bezpečnost a zdravotní nezávadnost nezaručuje kvalitu hračky z výchovného a vzdělávacího hlediska. „Správná hračka“ oceňuje estetické a výchovné kvality, které jsou pro utváření osobnosti dítěte velmi důležité.
Hodnoceny jsou
a) tuzemské i dovážené hračky, hry a herní předměty, které jsou dostupné v České republice, přihlášené tvůrci (autory), výrobci, dovozci nebo prodejci nebo nominované zástupci spolupořadatelů;

b) prototypy (autorské hračky), určené k pozdější výrobě.
S výjimkou prototypů (autorských hraček) je podmínkou k hodnocení, aby hračka byla testována oprávněnou zkušebnou, případně měla „Prohlášení o shodě CE“.

Kritéria hodnocení:

1. Kvalita (vhodnost použitého materiálu, preciznost celkového provedení)

2. Uživatelský komfort (vhodná konstrukce se zřetelem k předpokládanému užití, originalita zpracování, snadnost údržby a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu)

3. Design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na dotyk)

4. Pedagogicko-psychologické hodnocení (výchovný účel, didaktické využití, funkčnost z hlediska určení: děti předškolního věku, mladší školní věk, handicapované děti, hračky určené pro domov, hračky pro kolektivní hru v dětských zařízeních).

 Jak se přihlásit?

Zájemci o hodnocení (jednotlivci, firmy) se přihlásí výhradně e-mailem s přílohami.

Formulář přihlášky (ve formátu excel) naleznete na art-visual.cz/ah nebo hrackobrani.cz nebo sdruzenihracky.cz.

 Povinné přílohy:

a) vyplněná přihláška (ve formátu excel)

b) nejméně jedna, podle uvážení i více fotografií v tiskovém rozlišení ve formátu JPG (fotografie lze poslat přes úložiště, např. Uschovna.cz apod.)

c) kopie certifikátu autorizované zkušebny nebo prohlášení o shodě CE

Nepovinné přílohy:

d) popis autorského řešení, konstrukční řešení, další rozšiřující informace (zdravotní, ekologické, funkční ap.), ohlasy odborné i laické veřejnosti, ocenění atd.

Podání přihlášky je zároveň souhlasem s vystavením přihlášených předmětů na XII. ročníku Hračkobraní v červenci 2017 a s trvalým uložením nositelů chráněného symbolu „Správná hračka – vybráno odborníky“ v muzejní sbírce na zámku v Kamenici nad Lipou.

Uzávěrka pro podání přihlášky
Přihlášky jsou přijímány od února 2017 výhradně elektronicky na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do pátku 21. dubna 2017, 24:00 hod.

 Manipulační poplatek za jeden přihlášený předmět činí 500,- Kč. Úhrnná částka za všechny přihlášené práce musí být připsána na účtu SHH u České spořitelny, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 25, účet č. 1934889389/0800, var. symbol 960600, nejpozději ve čtvrtek 27. dubna 2017. Daňový doklad o úhradě manipulačního poplatku vydává sekretariát Sdružení pro hračku a hru.

 Termín pro předání hračky (herního předmětu)

Hračku (herní předmět) dodejte v počtu dvou exemplářů.

Výhradním místem pro soustředění přihlášených prací je Fakultní mateřská škola, Sokolovská 182/513, 180 00 Praha 8-Libeň.

Přihlášené předměty lze předat

a) poštou s doručením v době od 2. do 3. května 2017 nebo

b) doručit osobně ve středu 3. května 2017 v době od 15 do 17 hodin (výjimečně jindy jen po dohodě s Mgr. Ing. Janou Cerhovou, ředitelkou mateřské školy, tel. 226 805 089, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mssokolovska.cz).

 Hodnocení, ocenění a prezentace

Porota posoudí přihlášené hračky a hrací předměty v úterý 27. června 2017.

Úspěšně vyhodnocený přihlašovatel získá osvědčení s oprávněním označovat výrobek symbolem „Správná hračka – vybráno odborníky“. Hračky budou vystaveny na 8. ročníku veletrhu hraček For Toys v Praze Letňanech 19. - 22. října 2017 (www.fortoys.cz/), a osvědčení budou předána na gala večeru v pátek 20. října 2017.

 Asociace předškolní výchovy doporučí nákup oceněných hraček mateřským školám a jiným zařízením. Oceněné hračky a herní předměty budou propagovány zveřejněním na webových stránkách pořadatelů a v podzimním čísle časopisu Svět hraček. Od dubna do října 2018 budou předměty vystaveny na zámku v Kamenici nad Lipou, kde budou také trvale uloženy (hrackobrani.cz).

Přihlášené práce, které nevyhoví stanoveným podmínkám, nebudou porotou posuzovány.

Převzetí přihlášených hraček, které nebyly porotou vybrány 

Neposuzované práce a práce, které nezískají osvědčení, si přihlašovatelé vyzvednou na Fakultní mateřské škole v úterý nebo ve středu 11. a 12. července 2017 v době od 15 do 17 hodin (výjimečně jindy jen po dohodě s Mgr. Ing. Janou Cerhovou, ředitelkou mateřské školy, tel. 226 805 089, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).
S nevyzvednutými pracemi naloží pořadatelé podle vlastního uvážení.

Sekretariát:

Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný,

tel. 773 278 998, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , sdruzenihracky.cz