Plánované aktivity SHH v roce 2020 PDF Tisk Email
Úterý, 10 Březen 2020 14:41

Vážení členové sdružení, rádi bychom Vás informovali o našich současných a plánovaných aktivitách v roce 2020.  Členskou základnu SHH  v tvoří 124 členů, výrobců, obchodníků, návrhářů, pedagogů a zkušeben hraček.


 • V roce 2019 byla po 21 letech z ekonomických důvodů ukončena spolupráce s redakcí společnost Pratr.a.s. při vydávání časopisu Svět hraček. Hledání nového vydavatele samostatného časopisu bylo neúspěšné, jako řešení byla navázána spolupráce s redakcí časopisů Řízení školy, společnosti Wolters Kluwer,a.s. Tato redakce vydává několik odborných časopisů určených pro ředitele škol nejrůznějších typů. Na základě dohody bude SHH zveřejňovat pravidelně své příspěvky a tiskové materiály v časopisech Speciál pro mateřské školy a Speciál pro školní družiny. Pro členy SHH je zajištěna sleva 20% na předplatném a inzerci v těchto časopisech. Registrace k odběru je na www.rizeniskoly.cz/registrace

 • SHH se opět podařilo prosadit společnou účast českých firem na veletrhu Spielwarenmesse v Norimberku mezi akce podporované agenturou Czech Trade, z evropského programu Podnikání a inovace. 20 českých vystavovatelů mělo letos možnost čerpat podporu na pronájem plochy a výstavbu stánků na této atraktivní akci. Pro rok 2021 opět podáváme návrh na zařazení veletrhu Spielwarenmesse mezi akce se státní podporou, tentokrát z programu NOVUMM. Materiály pro přihlášení ke společné účasti budou zveřejněny na webových stránkách SHH a agentury Czech Trade.

 • SHH se podílelo na přípravě propagační publikace Czech Toys and Games kterou vydala agentura Czech Trade, ta je v tištěné podobě v angličtině k dispozici na zahraničních zastoupeních ČR, veletrzích a obchodních akcích.  V katalogu, kromě souhrnných údajů o českém hračkářském průmyslu je představeno 40 nejvýznamnějších českých výrobců hraček. Elektronickou verzi můžeme zaslat zájemcům mailem.

 • SHH  pokračuje v práci na projektu  IBUS, “Integrated business model for customer driven custom product supply chain” http://h2020ibus.eu, jehož cílem je do roku 2020 logisticky propojit evropské výrobce a obchodníky s hračkami a podporovat individuální výrobu hraček podle požadavků zákazníků a posílit tím konkurenceschopnost evropských producentů. Projekt bude ukončen v polovině roku 2020.

 • Další projekt, který letos SHH, ve spolužáci se zahraničními partnery dokončuje, je Ecommerce4children, Výsledkem projektu bude otevřený internetový kurz obsahující výukové materiály pro výrobce hraček i další zájemce a komplexní návod na přípravu a zapojení do elektronického obchodování, při dodržení všech legislativních a bezpečnostních aspektů. Podrobnější informace ke všem akcím jsou na webu SHH a projekt bude spuštěn v polovině roku 2020. Je možné se již nyní registrovat na www.ecom4children.eu/cs/

 • Stále je k dispozici otevřený Internetový vzdělávací kurz o bezpečnosti hraček a produktů pro děti, SAMNIC. Projekt byl zpracován s partnerskými svazy a vzdělávacími centry v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Belgii, je bezplatný, určený pro odbornou veřejnost i pro rodiče dětí. Je volně přístupný na adrese http://www.samnicmooc.com . Prostřednictvím krátkých videoklipů a textů jsou vysvětleny povinnosti při zajišťování bezpečnosti hraček, výrobků určených dětem a dětských hřišť. Po ukončení kurzu a zodpovězení testu, získají účastníci certifikát potvrzující absolvování kurzu.

 • SHH má uzavřenou, již pátým rokem, dohodu s pořadatelem podzimního veletrhu FOR TOYS v Praze Letňanech, společností ABF, na uspořádání společné expozice českých výrobců hraček za zvýhodněných podmínek. Obě strany mají zájem na tom, aby se na tomto veletrhu představilo co nejvíce českých výrobců hraček, her, modelů a herních předmětů. Veletrh se bude konat od 8. do 11. října 2020 v Praze Letňanech.

 • SHH připravuje  se zahraničními partnery další evropský projektu, COUNTERISK, zaměřený na ochranu evropského trhu před padělky hraček a výrobků pro děti. Projekt je předložen evropské komisi z programu Erasmus+ a je v současné době ve schvalovacím řízení

 • Letos připravujeme již 26. ročník ocenění Správná hračka. Termín pro podání přihlášek je do 30. dubna 2020. Podrobnosti a formulář pro přihlášení najdete na webových stránkách SHH a na stránkách www.uvucr.cz/ah /. Vyhlášení oceněných hraček bude tradičně na Galavečeru podzimního veletrhu FOR TOYS 9. října 2020 v Praze Letňanech.

 • SHH spolupracuje s Umělecko-průmyslovým muzeem a radnicí města Kamenice nad Lipou při organizaci pravidelné akce Hračkobraní, zámek plný hraček. Letos se bude akce konat v termínu od 9. do 12. července 2020. Výrobci mají možnost prodávat výrobky z tradičních materiálů a předvádět v hernách pracovní postupy. Podrobnosti jsou na www.hrackobrani.cz .

 • Spolupracujeme s evropskou asociací Toy Industry of Europe, (TIE), sdružující 9 evropských asociací výrobců a obchodníků s hračkami. Snažíme se o to, aby byla zajištěna maximální ochrana dětí a současně bylo vůbec možně výrobně a technologicky dodržet limity stanovené bezpečnostními normami. Usilujeme o to, aby se evropské instituce zaměřily více na ochranu evropského trhu před asijskými dovozci vyrábějícími v podmínkách nesrovnatelných s evropskými standardy. Výsledkem této spolupráce je i obsáhlá Příručka o bezpečnosti hraček, kterou můžeme zájemcům zaslat v elektronické podobě.

 • SHH provozuje informační portál www.sdruzenihracky.cz , kde Vám rádi operativně bezplatně uveřejníme informace o akcích, které Vaše firmy pořádají a další zajímavosti z oboru hraček.

 • Spolupracujeme s Českoněmeckou obchodní a průmyslovou komorou a s agenturou Lipské veletrhy, při organizaci zvýhodněných zájezdů a prodeji vstupenek na veletrhy Spielwarenmesse v Norimberku a Model Hobby v Lipsku. Letos byl pro zájemce zorganizován dotovaný jednodenní zájezd na veletrh Spielwaenmesse. Stejný zájezd připravíme i v roce 2021.

 • Zástupce Sdružení pro hračku a hru je členem Technické komise pro hračky Úřadu pro normalizaci a měření. Technické komise ÚNMZ jsou stálým poradním orgánem ÚNMZ pro zavádění směrnic Rady ES/EHS.  Členové  SHH mají jeho prostřednictvím možnost vyjadřovat se průběžně k navrhovaným opatřením ve změnách a úpravách jednotlivých částí legislativních norem upravujících bezpečnost hraček.

 • Provozujeme za velmi výhodných podmínek T-mobile vnitropodnikovou telefonní síť s 1600 subjekty, pokud máte zájem volat zdarma s rodinnými příslušníky a obchodními partnery a výhodně dalším účastníkům, můžete si u nás domluvit připojení na tel: 737 278 999.