Valná hromada SHH 2020, přijetí nových stanov a volba orgánů SHH PDF Tisk Email
Neděle, 12 Červenec 2020 20:16

ve dnech 1. - 8. 7. 2020 se uskutečnila valná hromada SHH. Vzhledem k omezeným možnostem shromažďování se jednání uskutečnilo iternetem, per rollam,Členové SHH byli seznámeni s programem a prostřednictvím hlasovacích lístků se oskutečnilo hlasování ke 4 hlavním bodům:. 

1. Projednání a schválení nových stanov Sdružení

Na výzvu Městského soudu v Praze ze dne 16. června 2020 z důvodu novelizace občanského zákoníku byla projednána úprava stanov sdružení. Název byl doplněn povinným označením z.s. (= zapsaný spolek) a zní Sdružení pro hračku a hru, z. s. Současně bylo navrženo zjednodušení orgánů spolku a možnost elektronické komunikace při hlasování per rollam.

Stanovy byly přijaty většinou hlasů, nikdo nebyl proti


2. Volba předsedy SHH, z.s., člena vedení spolku jako statutárního orgánu

Prof. Václav Kubát, předseda sdružení od jeho založení v roce 1990, rezignoval k 30. 6. 2020, vzhledem ke svému věku, na funkci předsedy.  V rámci předsednictva Sdružení a telefonické a osobní konzultace s dalšími členy byl navržen jako nový předseda SHH pan Miroslav Kotík, majitel a ředitel firmy Efko–karton, s. r. o, dlouholetý člen SHH a aktivní a úspěšný manažer v oboru výroby hraček a společenských her. Pan Kotík s návrhem souhlasil.

Předseda Miroslav Kotík byl zvolen většinou hlasů, nikdo nebyl proti

3. Volba úřadujícího místopředsedy SHH, z.s., člena vedení spolku jako statutárního orgánu

Jako výkonný místopředseda byl navržen současný místopředseda ing. Jiří Šťastný, zakládající člen Sdružení. Uvedený s návrhem souhlasil.

Úřadující místopředseda ing. Jiří Šťastný byl zvolen většinou hlasů,  nikdo nebyl proti

4. Udělení čestného předsednictví prof. Václavu Kubátovi

Valná hromada většinou hlasů schválila udělení čestného předsednictví