XXVIII. ročník (2021) udělování chráněného symbolu kvality SPRÁVNÁ HRAČKA – VYBRÁNO ODBORNÍKY PDF Tisk Email
Sobota, 20 Únor 2021 18:10

Informace pro tvůrce, výrobce, dovozce a distributory hraček a herních předmětů o možnosti přihlásit své výrobky k ocenění

 1. Cíl projektu – podpora kvalitní nabídky a výzva rodičům a vychovatelům

Právo užívat označení Správná hračka – vybráno odborníky udělují od roku 1994 společně Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy.                                                                                                                                          Zelené logo je nadstandardním značením, které zaručuje, že hračka má kromě všech státem kontrolovaných vlastností (zdravotní nezávadnost, bezpečnost) také estetické a výchovné kvality vhodné pro rozvoj schopností dětského uživatele.

Základním kritériem je posouzení pedagogicko-psychologické způsobilosti hračky, které se opírá o odborná stanoviska Katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a je garantováno Asociací předškolní výchovy a zkušenostmi členů poroty.

Je-li hodnocení z tohoto hlediska uspokojivé, posuzují se dále kvalita produktu (vhodnost použitého materiálu, preciznost provedení), uživatelský komfort (konstrukce odpovídající předpokládanému užití, snadnost údržby a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu) a design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na dotyk).

Cílem je podpora vývoje, výroby i prodeje správných hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populací. To

mohou ovlivnit jak tvůrci (autoři), výrobci a dovozci, tak i prodejci svou nabídkou a také zákazníci, kteří u nich Správné hračky budou žádat a pro své děti kupovat.

 2. Co lze přihlásit

Přihlašovat lze hračky a herní předměty určené dětem předškolního a raného školního věku. Přihlásit lze jak tuzemské, tak i dovážené hračky, hry a herní předměty, které jsou dostupné v České republice. Přípustné jsou i prototypy (autorské hračky), určené k pozdější výrobě.
S výjimkou prototypů (autorských hraček) je podmínkou k hodnocení, aby hračka byla testována oprávněnou zkušebnou, případně měla „Prohlášení o shodě CE“.

 3. Jak se přihlásit?

Přihlášky jsou přijímány elektronicky na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Formulář přihlášky (ve formátu excel) naleznete na art-visual.cz/ah nebo www.hrackobrani.cz nebo www.sdruzenihracky.cz.

Povinné přílohy:

a) nejméně jedna, podle uvážení i více fotografií v tiskovém rozlišení ve formátu JPG (fotografie lze poslat v e-mailu společně s přihláškou nebo samostatně přes úložiště, např. Uschovna.cz apod.)

b) kopie certifikátu autorizované zkušebny nebo prohlášení o shodě CE (s výjimkou prototypů určených k pozdější výrobě)

Nepovinné přílohy:

Podle uvážení přihlašovatele, např. popis autorského řešení, konstrukční řešení, další rozšiřující informace (zdravotní, ekologické, funkční ap.), ohlasy odborné i laické veřejnosti, ocenění, údaje o tvůrcích (konstruktéři, designéři) atd.

Podání přihlášky je zároveň souhlasem přihlašovatelů s ustanoveními těchto propozic.

4. Uzávěrka pro podání přihlášky

Přihlášky jsou přijímány od března 2021 výhradně elektronicky na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

do pátku 4. června 2021 24:00 hod.

Manipulační poplatek činí:
a) pro členy Sdružení pro hračku a hru za první přihlašovaný předmět 500,- Kč, za druhý a každý další předmět 250,- Kč, 

b) pro ostatní přihlašovatele za první předmět 1000,- Kč, za druhý a každý další předmět 500,- Kč. Manipulační poplatek je třeba uhradit na účet SHH u Equa Bank Praha, účet č. 1033115968 / 6100 nejpozději do pátku 11. června 2021. Variabilní symbol bude uveden v daňovém dokladu – faktuře, kterou vám na základě přihlášky zašleme

5. Termín pro předání hračky (herního předmětu) k posouzení

Přihlášenou hračku (herní předmět) přijímá Fakultní mateřská škola, Sokolovská 182/513,

180 00 Praha 8–Libeň

a) poštou s doručením v době od 14. do 17. června 2021 nebo

b) osobně ve čtvrtek 17. června 2021 v době od 15 do 17 hodin (výjimečně jindy jen po dohodě

s Mgr. Ing. Janou Ptáčkovou, ředitelkou mateřské školy, tel. 226 805 089, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.mssokolovska.cz).

Předměty, které nezískají právo užívat označení Správná hračka s výjimkou prototypů, se nevrací. Pořadatelé s nimi naloží podle svého uvážení.

6. Porota a hodnocení

Porotu jmenují pořadatelé uvedení v čl. 1 těchto propozic v počtu 9 až 15 členů (každý může nominovat 3 až 5 členů). Jednání poroty je neveřejné. Porota postupuje podle kritérií uvedených v čl. 1. Posuzování je nesoutěžní, porota neurčuje pořadí, ale právo užívat označení Správná hračka buď přizná nebo nepřizná.
Porota není konzultačním orgánem a neprojednává s předkladateli úpravy nebo inovace. Její rozhodnutí se nezdůvodňuje.
Zasedání poroty se uskuteční v úterý 22. června a v úterý 14. září 2021.

 7. Ocenění a prezentace

Úspěšně vyhodnocený přihlašovatel získá osvědčení s oprávněním označovat výrobek symbolem „Správná hračka – vybráno odborníky“. Hračky budou vystaveny na 11. ročníku veletrhu hraček For Toys v Praze Letňanech 21. - 24. října 2021 (www.fortoys.cz) a osvědčení budou předána na společenském večeru v pátek 22. října 2021.

Oceněné hračky a herní předměty budou propagovány zveřejněním na webových stránkách pořadatelů, případně v odborném i populárním tisku. Od dubna do října 2022 budou předměty vystaveny na zámku v Kamenici nad Lipou, kde budou také trvale uloženy (www.hrackobrani.cz).

 8. Právo oceněného předkladatele

Oceněný předkladatel je oprávněn používat logo „Správná hračka“ na svých výrobcích nebo je přikládat k prodávaným produktům.

Pořadatelé doporučují, aby informace o oceněných produktech byla umístěna na webových stránkách předkladatele s vysvětlující poznámkou, co toto označení znamená. Jako text je možné vhodně upravit čl. 1 těchto propozic.

9. Základní kontakt

Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný, tel. 773 278 998, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.sdruzenihracky.cz