SPRÁVNÁ HRAČKA PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Září 2008 13:31

Příležitost pro výrobce, dovozce a distributory

Pomoc pro rodiče, obchod a pedagogy

Hledáme pro děti nejvhodnější hračky

Správná hračka je společným projektem Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR, Asociace předškolní výchovy a Pražské pedagogicko-psychologické poradny. Od roku 1994 jsou tak hledány a vyhodnocovány hračky a herní předměty, které jsou doporučeníhodné pro užití nejen v mateřských školách, ale i v rodinném prostředí. Osvědčení o technické a zdravotní způsobilosti je jednou z podmínek přijetí k posouzení; od jiných značek reprezentovaných sdružením Česká kvalita se však Správná hračka odlišuje. „Bezpečná a kvalitní hračka“ nebo „Bezpečná hračka“ nepostihují totiž výchovné ani estetické kvality, které jsou pro utváření osobnosti dítěte velmi důležité. Hračky označené jako „Správná hračka – vybráno odborníky“ tato kritéria splňují.

O udělení značky se mohou ucházet výrobci i dovozci a prodejci.  

 

 

Označení SPRÁVNÁ HRAČKA mohou získat tuzemské i dovážené herní předměty, které jsou dostupné v ČR, vyrábějí se seriově nebo též individuálně a jsou určené pro použití v interieru i exterieru. Je možné hodnotit i prototypy, které mají předpoklad seriové výroby. O udělení symbolu SPRÁVNÁ HRAČKA rozhoduje nezávislá odborná hodnotitelská skupina podle splnění výtvarných, pedagogických, zdravotně-bezpečnostních  i funkčních požadavků.

Prověrka herního využití (příp. kvality) je prováděna i praktických  vyzkoušením. Hračky jsou dány na hraní přímo dětem. Proto je vhodné, když v dohodnutém termínu je k dispozici pro tyto ověřovací zkoušky herní předmět nebo jeho funkční vzorek.

Hračku hodnotí každý člen komise individuálně body podle jednotlivých kriterií.

KRITERIA PRO HODNOCENÍ HRAČEK

I. Vzhled hračky i obalu
   výtvarné řešení, tvar, materiál,barva aj.

II. Bezpečnost a technické parametry
    schválení hračky autorizovanou osobou (zkušebnou) pro seriovou výrobu
    snadná údržba (např. jsk slouží  obal k ukládání hračky apod.)
    možnost nákupu dílů nebo součástí hračky
    ekologicky zajímavý výrobek 

III. Využití hračky – určení pro kategorie:
     A. pro předškolní věk
     B. pro mladší školní věk
     C. pro hadicapované děti
         hračky pro děti v rodině
         hračky pro dětská zařízení

IV.  Výchovný a vzdělávací přínos hračky

Hodnocení v komisi se provádí jednou ročně (říjen).

PŘIHLÁŠKA
Firmy i jednotlivci, kteří mají zájem o hodnocení výrobku  v této soutěži SPRÁVNÁ HRAČKA zašlou na níže uvedenou adresu PEDAGOGICKÉHO CENTRA, Praha, tuto dokumentaci:

 • vzorek a kvalitní fotografii a připojí tyto údaje:
 • název hračky (herního předmětu)
 • jméno (název firmy), adresu, též výrobce (v případě dovozu)
 • jméno designera (pokud je znám)
 • stručný popis výrobku (použitý materiál, rozměry, druh obalu atp.)
 • přiloží kopii schvalovacího dokumentu (certifikát, prohlášení ).
 • vyjádření o praktických zkouškách
 • popis využití hračky
 • další důležité informace např. funkční, ekologické, zdravotní aj.
 • jméno kontaktní osoby přihlašovatele, (název firmy, telefon, fax, e-mail) 

ASOCIACE PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY - FMŠ
PhDr. Cardová
tel.: +420 604259720

Sokolovská 182, 180 00  Praha 8 

 

 

 

Přihlašovatel,  jehož herní předmět vyhoví hodnocení, získá OSVĚDČENÍ  (DIPLOM), že výrobek splnil kriteria správné hračky a může být označen symbolem SPRÁVNÁ HRAČKA.

SHH zajišťuje pro všechny vyhodnocené výrobky

 • publicitu v mediích a v odborném časopise SVĚT HRAČEK, buletinu HRAČKA a informacích pro sdělovací prostředky
 • doporučení k nákupu těchto hraček ve ZPRAVODAJI MŠ aj.
 • propagaci na výstavách, přehlídkách, odborných konferencích podle vzájemné dohody pořadatelů a výrobců.

CÍLEM PROJEKTU JE PODPORA PUBLICITY A PRODEJE SPRÁVNÝCH HRAČEK A JEJICH ROZŠIŘOVÁNÍ MEZI DĚTSKOU POPULACI.

POMOC KUPUJÍCÍM ROZLIŠOVAT V KVANTITĚ KVALITU!

Pramen SHH, PC